کلید اتوماتیک مکانیکی پمپ آب، یکی از ساده ترین و ارزان ترین راه های کنترل پمپ می باشد. از آن جهت راه اندازی و توقف اتوماتیک پمپ های آب استفاده می شود. اساس کارکرد این کلید ها، فشار داخل سیستم لوله کشی است. هنگامی که شیر برداشت آب را باز می کنیم به سرعت فشار داخل سیستم لوله کشی کاهش می یابد که جهت جبران این افت فشار، پمپ باید روشن شود. همچنین هنگامی که تمامی شیر های برداشت را می بندیم، فشار آب داخل سیستم لوله کشی توسط پمپ افزایش می یابد و جهت جلوگیری از آسیب به پمپ، شیرآلات و شبکه لوله کشی، پمپ باید خاموش شود. وظیفه روشن و خاموش کردن پمپ های آب خانگی بر عهده pressure switch یا همان کلید اتوماتیک می باشد.

شرکت SQUARE D از شرکت‌های Schneider electric فرانسه است. این سوییچ فشاری که برای کنترل پمپ آب استفاده می شود، معمولا ساخت کشورهایی مثل چین، ایتالیا، مکزیک، آمریکا و... بوده، کیفیت‌های متفاوتی داشته و در مدل های زیر عرضه می شوند:

Factory setting (bar) Differential Range at rising pressure (bar) TYPE
At Max. setting (bar) At Min. setting (bar)
1.4 - 2.8 1.2 - 2.3 1.0 - 2.1 1.4 - 4.6 FSG-...
1.4 - 2.8 1.4 - 1.7 1.0 - 1.3 1.4 - 4.6 FTG-...
5.4 - 7.0 1.6 - 2.7 1.2 - 2.3 2.8 - 7.0 FYG2-...
8.0 - 10.5 2.3 - 3.4 1.9 - 3.0 5.6 - 10.5 FYG3-...

 

تنظیم کلید اتومات پمپ آب

کلید های اتوماتيک مکانیکی (pressure switch) دارای دو پیچ می باشند که قبل از راه اندازی پمپ باید تنظیم شوند. پیچ بزرگ تر جهت تنظیم فشار استارت پمپ و پیچ کوچک جهت تنظیم اختلاف فشار بین استارت و استپ پمپ (بازه) تعبیه شده است. توصیه می شود بازه فشار بین استارت و استپ پمپ در محدوده 2 بار تنظیم شود.

ابتدا پیچ تنظیم بازه (پیچ کوچک) را بطور کامل در جهت خلاف عقربه های ساعت (به سمت بالا) بچرخانید.

سپس پیچ تنظیم استارت پمپ (پیچ بزرگ) را روی عدد مورد نظر تنظیم کنید. با چرخاندن این پیچ در جهت عقربه های ساعت (به سمت پایین) فشار استارت پمپ بیشتر و با چرخاندن آن در جهت خلاف عقربه های ساعت (به سمت بالا) فشار استارت پمپ کمتر خواهد شد.

پس از تنظیم فشار استارت پمپ ، توسط پیچ کوچک می توانید فشار استپ پمپ را تنظیم کنید. با چرخاندن پیچ کوچک در جهت عقربه های ساعت (به سمت پایین) فشار استپ پمپ بیشتر و با چرخاندن آن در جهت خلاف عقربه های ساعت (به سمت بالا) فشار استپ پمپ کمتر خواهد شد.

cut in: حداقل فشار کاری پمپ یعنی فشاری که پمپ روی آن فشار، روشن می شود.
cut out: حداکثر فشار کاری پمپ یعنی فشاری که پمپ روی آن فشار، خاموش می شود.

نکات مهم در تنظیم پرشر سوئیچ پمپ

  1. در صورتیکه پمپ خاموش نشود به این معنی است که پمپ قادر به ایجاد فشار تنظیم شده توسط کلید اتومات نیست. به این منظور ابتدا پیچ کوچک را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا فشار استپ کم شود و در صورتیکه باز هم پمپ خاموش نشد با تنظیم پیچ بزرگ فشار استارت پمپ را کم کنید.
  2. اگر سوئیچ به سرعت روشن و خاموش می شود (تلگراف)، فشار هوای تانک را بررسی کنید. برای عملکرد روان، مخزن باید دارای هوای کافی باشد.
  3. جهت تنظیم کلید اتومات از قطع برق اطمینان حاصل کنید و برای این کار از افراد متخصص کمک بگیرید تا از خطرات احتمالی و جبران ناپذیر جلوگیری به عمل آید.